La setmana laboral
La creació del món
De Jesús i sant Pere
Del rector de Vallfogona
El nom dels dies
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
Setmana d'enamorats
la setmana de l'estudiant
La setmana del mandrós
La setmana a pagès
La setmana del jornaler
Setmanes del fil i l'agulla
La setmana del sabater
PAREMIOLOGIA CATALANA

LUNARI E REPERTORI DEL TEMPS

de lo egregi e molt favi aftrolech meftre Bernad de Granollachs de la noble ciutat de Barcelona.

Il·lustracions de l'edició fascímil del Llunari de 1513 conservat a la Biblioteca de Catalunya