La setmana laboral
La creació del món
De Jesús i sant Pere
Del rector de Vallfogona
El nom dels dies
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
Setmana d'enamorats
la setmana de l'estudiant
La setmana del mandrós
La setmana a pagès
La setmana del jornaler
Setmanes del fil i l'agulla
La setmana del sabater
PAREMIOLOGIA CATALANA
DIMECRES

El tercer dia de la setmana estava consagrat al planeta Mercuri. Mercuri era fill de Zeus i Màia i era el conductor de ramats d'ovelles i xais i déu dels comerciants. Normalment ens el presenten àgil, esvelt, amb el caduceu a la mà, unes aletes al casc i als turmells.

A Sineu, embriagar-se en diuen fer dimecres, ja que aquest és dia de mercat i es sol anar a beure després de cloure tractes.

El mar va ésser creat en dimecres. Les barques que es tiren al mar aquest dia no es perden ni es neguen els tripulants. Els vaixells desorientats que han perdut la carta de navegar mai no els passa cap contratemps perquè sempre troben la manera de salvar-se. Els dimecres tots els gats de mar són obligats a mullar-se, ni que sigui solament els peus, si no volen que els esdevinguin fortes desventures. Hom diu que Colonm vaarribar a Amèrica ens dimecres, i que les grans descobertes dels navegants han estat fetes sempre aquest dia.

El dimecres té el seu estil: el sol es pon al vespre i es lleva al matí.
El dimecres té el seu estil, darrere cinc hores venen les sis.
De gràcia de dimecres, no te'n meravelles.

I poca cosa més hom espera d'aquest dia, tant sols que passi aviat.

REFRANYS DEL DIMECRES

Casament en dimecres, al cap de l'any són tres.
Casament en dimecres, tard se'ls farà vespre (viuran molt)
Sant Joan en dimecres, només dura un vespre.
Quan Nadal tomba en dimecres, sembra camps i feixes.
Dimecres, dia tot sol.
Dimecres no compta; dimecres dia mort.
El dimecres té el seu estil, el sol es pon al vespre i es lleva al matí.
El dimecres té el seu estil, darrere cinc hores venen les sis.
De gràcia de dimecres, no te'n meravelles.