La setmana laboral
La creació del món
De Jesús i sant Pere
Del rector de Vallfogona
El nom dels dies
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
Setmana d'enamorats
la setmana de l'estudiant
La setmana del mandrós
La setmana a pagès
La setmana del jornaler
Setmanes del fil i l'agulla
La setmana del sabater
La setmana a pagès
La setmana del jornaler
Setmanes del fil i l'agulla
La setmana del sabater
PAREMIOLOGIA CATALANA
LA SETMANA A PAGÈS

Conten que temps era temps, a l'Empordà no coneixien els albercocs. Vet ací que un pagès, en conèixer-els, va pensar que seria un bon negoci dedicar-se a la producció d'aquest fruit. Va plantar un munt d'albercoquers i es dedicà a la seva comaercialització. La fruita novella fou molt ben acollida. El pagès en venia tanta com en collia i la gent acudia a ell per tota la contrada per tal de comprar-li'n esqueixos i de saber com s'havia de conrear. L'home es va fer ric i es féu construir una casassa. Al damunt de la llinda s'hi féu gravar la inscripció següent:

Mira, mira, i no em tocs, que sóc feta de bricocs.

Els "bricocs" era tal com anomenaven els albercocs a l'Empordà. Ja podeu pensar que la casa passà a ser can Bricocs.

 

Dilluns el cullo,
dimarts el molc,
dimecres el garbello,
dijous el pasto,
divendres el coc,
dissabte me'l menjo
i diumenge el paeixo.

Es jai i sa jaia
a fer llenya van;
es dilluns ensellen
es dimarts se'n van;
dimecres arriben,
es dijous la fan;
es divendres parteixen,
es dissabte se'n van;
es diumenge la tenen
per coure sa carn.

 

El dilluns, faves a munts,
el dimarts, faves a grapats,
el dimecres, faves seques,
el dijous, faves en ous,
el divendres, faves tendres,
el dissabte, faves en recapte,
el diumenge, faves amb fetge

a

a

a