La setmana laboral
La creació del món
De Jesús i sant Pere
Del rector de Vallfogona
El nom dels dies
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
Setmana d'enamorats
la setmana de l'estudiant
La setmana del mandrós
La setmana a pagès
La setmana del jornaler
Setmanes del fil i l'agulla
La setmana del sabater
PAREMIOLOGIA CATALANA
SETMANES DEL FIL I L'AGULLA
 
FILADORES
TEIXIDORS
COSIDORES
El dilluns, pels seus difunts,
la vella no fila,
el dimarts, pels seus pecats,
la vella no fila,
el dimecres, pels seus deixebles,
la vella no fila,
el dijous, perquè té els dits nous,
la vella no fila,
el divendres, perquè té els dits tendres,
la vella no fila,
el dissabte, pel seu recapte,
la vella no fila,
el diumenge filaria... si en fós dia.
El dilluns en plego peça,
el dimarts vaig a nuar,
el dimecres me l'arreglo
pel dijous començar;
el divendres vaig d'estrago,
el dissabte cobro bou
i el diumenge passo comptes
per saber si en tenim prou.
Tenc un mocador cosit en dilluns,
té els punts ben curts i és coneixedor.
Tenc un mocador cosit en dimarts,
té els punts ben llargs i és coneixedor.
Tenc un mocador cosit en dimecres,
és cosit en vespres i és coneixedor.
Tenc un mocador cosit en dijous,
té els punts ben nous i és coneixedor.
Tenc un mocador cosit en divendres,
és cosit des genres i és coneixedor.
Tenc un mocador cosit en dissabte,
és cosit de sastres i és coneixedor

a

a

a