La setmana laboral
La creació del món
De Jesús i sant Pere
Del rector de Vallfogona
El nom dels dies
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
Setmana d'enamorats
la setmana de l'estudiant
La setmana del mandrós
La setmana a pagès
La setmana del jornaler
Setmanes del fil i l'agulla
La setmana del sabater
PAREMIOLOGIA CATALANA
LA CREACIÓ DEL MÓN

:Déu digué: sigui la llum. I la llum fou. Déu veié que la llum era bona. Déu destrià la llum de la tenebra. Déu anomenà la llum dia i la tenebra nit. Hi hagué un vespre i hi hagué un matí: dia primer.

Déu digué: que hi hagi un firmament en mig de les aigües. Déu va fer el firmament i separà els aigues de sota el firmament de les aigües de sobre el firmament. I així fou. Déu anomenà el firmament cel. Hi hagué un vespre i hi hagué un matí: dia segon.

Déu digué: que les aigües de sota el cel s'apleguin en un lloc i aparegui la terra eixuta.I així fou. Déu anomenà la part eixuta terra, i mars, l'aplec de les aigües. Déu veié que això era bo. Aleshores Déu digué: que la terra doni herba verda que faci llavor, i arbres quedamunt la terra llevin fruit amb llavor dintre seu segons la seva mena. I així fou. Hi hagué un vespre i hi hagué un matí: dia tercer.

Déu digué: que hi hagi llumeners al firmament del cel, que separin el dia i la nit, i facin senyals per a les festes i els dies i els anys. I així fou. Déu va fer els dos grans llumeners: el llumenet major perquè regís el dia, i el llumener menor perquè regís la nit, i també els estels. Déu els posàal firmament del cel perquè il·luminessin la terra. Hi hagué un vespre i hi hagué un matí: dia quart.

Déu digué: que pul·lulin en les aigües bellugadissos éssers vivents, i que damunt la terra volin ocells per tot el firmament del cel. I així fou. Hi hagué un vespre i hi hagué un matí: dia cinquè.

Déu digué: que la terra produeixi éssers vivents segons la seva mena: rèptils i animals feréstecs. I així fou. Aleshores Déu digué: fem l'home a imatge nostra. I així fou. Hi hagué un vespre i hi hagué un matí: dia sisè.

Déu cessà en la seva obra, i en aquest dia setè reposà de l'obra que havia fet.