A, el mestre em va pegar.
E, jo no sé per què.
I, jo no vaig venr.
O, jo no estava bo.
U, no ho diguis a ningú.

A el mestre amb va pegar.
E jo no ser perquè.
I perquè no vas venir?
O perquè no estava bo.
U el burro seràs tú.
Un, dos, tres,
Ja l'he pres;
Dos tres quatre,
Ara una altra;
Tres, quatre, cinc,
Ja la tinc;
Quatre, cinc, sis;
Passa llis;
Cinc, sis, set,
No fa pet;
Sis, set, vuit,
Jo la vull;
Set, vuit, nou,
No em cou;
Vuit, nou, deu,
No l'haureu;
Nou, deu, onze,
No s'enfonsa;
Deu, onze, dotze,
No s'esbotza.

 

PAREMIOLOGIA CATALANA

EMBARBUSSAMENTS
Amb la col·laboració dels alumnes de l'Escola Els Pinetons de La Garriga i de l'Escola Ildefons Cerdà de Centelles

Parlem... A - AE neutra B - V CA-QUE-QUI-CO-CU D
E oberta - E tancada F GA-GUE-GUI-GO-GU I JA-GE-GI-JO-JU
L - L·L - LL M N - NY O oberta - O tancada P
R - RR S sorda - S sonora T So de U IX-X-TX