La llargada del dia
Tots els refranys
Faetont, el fill d'Hèlios
Dades astronòmiques
El sol com a rellotge
Jorns i Jornals
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
PAREMIOLOGIA CATALANA

LUNARI E REPERTORI DEL TEMPS

de lo egregi e molt favi aftrolech meftre Bernad de Granollachs de la noble ciutat de Barcelona.

Il·lustracions de l'edició fascímil del Llunari de 1513 conservat a la Biblioteca de Catalunya