A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
BIBLIOGRAFIA
El material inclòs en l'apartat de Paremiologia de la Web està pensat perquè els alumnes de cicle superior de l'Escola Els Pinetons de La Garriga, l'escola on treballo, l'utilitzin per treballar la llengua i trobin el material necessari per confeccionar els guions dels seus programes radiofònics. Estan en ona tots els dimecres al vespre, de gener a juny, al 107.4 FM Ràdio Silenci, la que sona a La Garriga. Podeu veure i sentir els seus treballs a: Ràdio Pinetons.
BIBLIOGRAFIA bàsica utilitzada

Calendari dels pagesos.
AMADES, Joan. Costumari català. El curs de l'any. Editorial Salvat 1950.
Calendari de festes de Catalunya, Andorra i la Franja- Fundació de Serveis de Cultura Popular - Ed. Alfafulla - Barcelona 1989

BIBLIOGRAFIA i articles d'Antoni Gimeno utilitzats

Anys i panys. Refranys i tradicions del curs de l'any. A. Gimeno i Amadeu Roura - Grao Editorial. Col.lecció Guix nº5. Barcelona 1982
L'Abat dels Boigs. Per Carnaval tot val. A. Gimeno. Grao Editorial. Col.lecció BC nº 11. Barcelona 1985
Procés a Na Caterina Floreta, La Inquisició. Josep Cot, A. Gimeno i Núria Giné. Grao Editorial. Col.lecció BC nº 34. Barcelona 1988.
Propostes didàctiques als voltant de les festes. (Carnaval, Sant Jordi, Sant Joan, La Castanyada i Nadal i Reis) Pep Alsina, A. Gimeno, Artur Parcerisa i altres. Grao Editorial. Gener 1989.
Goigs als insignes patrons, sants i barons de Sant Feliu de Codines. A. Gimeno. Museu Municipal Can Xifreda

Articles d'Antoni Gimeno i Amadeu Roura:
Refranys i tradicions d'un mes: Gener. Revista Guix nº 63 Gener 1983.
Refranys i tradicions d'un mes: Febrer.Revista Guix nº 64 Febrer 1983.
Refranys i tradicions d'un mes: Març. Revista Guix nª 65 Març 1983.
Refranys i tradicions d'un mes: Abril. Revista Guix nº 65 Març 1983.
Refranys i tradicions d'un mes: Maig. Revista Guix nº 66 Abril 1983.
Refranys i tradicions d'un mes: Juliol. Revista Guix nº 56 Juny 1982.
Refranys i tradicions d'un mes: Agost. Revista Guix nº 57-58 Juliol-Agost 1982.
Refranys i tradicions d'un mes: Setembre. Revista Guix nº 57-58 Juliol-Agost 1982.
Refranys i tradicions d'un mes: Octubre. Revista Guix nº 60 Octubre 1982.
Refranys i tradicions d'un mes: Novembre. Revista Guix nº 61 Novembre 1982.
Refranys i tradicions d'un mes: Desembre. Revista Guix nº 62 Desembre 1982.
Articles d'Antoni Gimeno:
El Carnaval. Revista Guix nº 123 Gener 1988.
Disbauxa culinària. Revista Guix nº 123 Gener 1988.
Sant Jordi i les festes de primavera. Revista Guix nº 125 Març 1988.
Sant Joan i les festes majors. Revista Guix nº 127 Maig 1988.
El ball de diables. Revista Guix nº 127 Maig 1988.
La castanyada o la festa de difunts. Revista Guix nº 132 Octubre 1988.
Nadal i Reis. Revista Guix nº 133 Novembre 1988.
La processó de les barques. Revista Guix nº 139 Maig 1989.
L'aigua de sant Magí. Revista Guix nº 140 Juny 1989.
Sant Nicolau, patró de la quitxalla. Revista Guix nº 145 Novembre 1989.
Sant Antoni de gener, fan festa el cavall i el traginer. Revista Guix nº 146 Desembre 1989.
Eles caramenls de sant Medir. Revista Guix nº 148 Febrer 1990.
Setmana santa, la porta de la primavera. Revista Guix nº 149 Març 1990.
Sant Ponç patró dels herbolaris. Revista Guix nº 150 Abril 1990.
De prop o de lluny, Corpus pel juny. Revista Guix nº 151 Maig 1990.
L'ofici fa mestre. Revista Guix nº 157 Novembre 1990.
L'ofici fa mestre: el carboner Revista Guix nº 158 Desembre 1990.
L'ofici fa mestre: els sastres Revista Guix nº 159 Gener 1991.
L'ofici fa mestre: els hostalers. Revista Guix nº 160 Febrer 1991.
L'ofici fa mestre: el sabater. Revista Guix nº 164 Juny 1991.
L'ofici fa mestre: els llenyataires. Revista Guix nº 170 Desembre 1991.
L'ofici fa mestre: els estudiants. Revista Guix nº 172 Febrer 1992.
L'ofici fa mestre: el pastor. Revista Guix nº 176 Juny 1992.
Articles de Josep Cot i A Gimeno:
L'escola i el tresor de la llengua. Revista Escola Catalana. nº 301 Juny 1993
Altres materials i reculls inèdits