La llargada del dia
Tots els refranys
Faetont, el fill d'Hèlios
Dades astronòmiques
El sol com a rellotge
Jorns i Jornals
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
PAREMIOLOGIA CATALANA

ELS REFRANYS SOBRE LA LLARGADA DEL DIA - SETEMBRE

Setembre Pel Setembre el dia duu espardenyes.
Per Sant Ermengol apaga el gresol,
i pel Setembre torna'l a encendre.
Dia 1 - Sant Gil i Sant Llop Per Sant Llop, oli per tot.
Per Sant Gil, prepara el gresol per fer fil.
Per Sant Gil, al vespre fil.
Per Sant Gil, si Déu ho vol, tots els sastres al gresol.
Dia 21 - Sant Mateu Per Sant Mateu, tant s'hi veu com no s'hi veu.
Per Sant Mateu, tan llarga la nit com el dia trobareu.
Dia 26 - Sant Cebrià Sant Cebrià el gresol encén i pateix el fadríi l'aprenent.
Per Sant Cebriài Santa Justina, penja el gresol a la cuina.
Dia 29 - Sant Miquel Per Sant Miquel, les migdiades pugen al cel.
Per Sant Miquel, deixeu la berenada per la treballada.
Per Sant Miquel, lo berenar dels pagesos se'n puja al cel.
Sant Miquel se'n puja el berenar al cel;
i Sant Macià lo torna a baixar.