La llargada del dia
Tots els refranys
Faetont, el fill d'Hèlios
Dades astronòmiques
El sol com a rellotge
Jorns i Jornals
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
PAREMIOLOGIA CATALANA

ELS REFRANYS SOBRE LA LLARGADA DEL DIA - ABRIL

Abril D'es bril, en bon matí, hi fa de bon dormir.
Pel Gener i pel Febrer
fila la vella al caliver,
pel Març sota teulat
i per l'abril duu el fil a ordir.
Dia 13 - Sant Ermengol Per Sant Ermengol apaga el gresol,
i pel setembre, torna'l a encendre.
Dia 25 -: Sant Marc Per Sant Marc, a berenar al camp.
Per Sant Marc, el berenar d'hora i el sopar tard.