La llargada del dia
Tots els refranys
Faetont, el fill d'Hèlios
Dades astronòmiques
El sol com a rellotge
Jorns i Jornals
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
PAREMIOLOGIA CATALANA

ELS REFRANYS SOBRE LA LLARGADA DEL DIA - OCTUBRE

Octubre Quan a l'Octubre es fa fosc, busca la vora del foc.
Dia 4 - Sant Francesc Per Sant Francesc i Sant Tristany
comencen els cerers els seus guanys.
Sant Francesc les vetlles porta i Sant Josep se les emporta.
Dia 25 - Sant Bernat Per Sant Bernat, el sol no entra pel forat.
Dia 29 - Sant Narcís Per Sant Narcís, de sis a sis.