La llargada del dia
Tots els refranys
Faetont, el fill d'Hèlios
Dades astronòmiques
El sol com a rellotge
Jorns i Jornals
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
PAREMIOLOGIA CATALANA

ELS REFRANYS SOBRE LA LLARGADA DEL DIA - FEBRER

Febrer Per Febrer, lloga jornaler, l'hauràs de pagar, però feina et farà.
Pel Gener i pel Febrer fila la vella al caliver,
pel Març sota teulat i per l'Abril duu el fil a ordir.
Dia 2 - La Candelera Per la Mare de Déu de la Candelera,
mal és l'obac que no hi pega;
allà on el sol no hi pegarà, casa no hi vagis a parar.
Per La Candelera, el sol ja baixa per la carretera.
La Candelera, mitja hora endavant, mitja hora endarrera.
Per La Candelera, el berenar al darrera,
i per Sant Macià, migdiada i berenar.
Dia 3 - Sant Blai Per Sant Blai, una hora per dalt i una hora per baix.
Per Sant Blaiet, jornal senceret.
Dia 5 - Santa Agata Per Santa Agata, entra el sol a l'aigua.
Dia 21 - Misteriosa Llum de Manresa Per la Llum, bofetada al llum.
Dia 24 - Sant Maties i Sant Macià Per Sant Macià, tanta nit com dia hi ha.
Per Sant Maties, igual són les nits que els dies.
Per Sant Maties, el sol ja entra per les ombries;
i d'ací a tres setmanes, per les ombries i les solanes.
Per Sant Miquel, el berenar se'n puja al cel;
i per Sant Macià torna a baixar.
Dia 28 - Darrer dia Quan el presseguer floreix i madura,
el dia i la nit són d'una mesura.
Per la fi de Febrer, jornal enter.