La llargada del dia
Tots els refranys
Faetont, el fill d'Hèlios
Dades astronòmiques
El sol com a rellotge
Jorns i Jornals
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
PAREMIOLOGIA CATALANA

GENER

Generals:

1.-El calendari nou treu el vell de casa.
2.-Desembre fina, que el Gener es pentina.
3.-El Gener és l'hereu de l'any i el Desembre l'avi.
4.-Dia creixent, fred naixent.
5.-Quan el dia neix, el fred creix.
6.-Al Gener gelades i llargues matinades.
7.-Pel Gener, així que matineja, ja vespreja.
8.-Com el sol de Gener, que així que surt, ja es pon.
9.-Sol de Gener es lleva tard i aviat va a cotxer.
10.-El Gener és dormiler.
11.-Diu el Juny al jornaler: - Ja dormiràs pel Gener.
12.-Pel Desembre i Gener, no siguis matiner.
13.-Mes de Gener, mes malfeiner (Sòller).
14.-Matiner de Gener, gastador d'oli.
15.-El Gener ja té una hora tot sencer, i la vella que ho va comptar, una i mitja en va trobar.
16.-Pel Gener i pel Febrer fila la vella al caliver, pel Març sota teulat i per l'Abril duu el fil a ordir.

1 de Gener: Ninou o Cap d'Any:

17.-El dia no es mou fins per Ninou.
18.-Per Cap d'Any el dia s'allarga un pam.
19.-Per Ninou, un pas de bou (Empordà)
20.-Per Any Nou, un pas de bou (Tortosa)
21.-Per Ninou creix el dia un pas de bou (Empordà)
22.-Per Cap d'Any s'estira el dia però no el guany.
23.-Per Ninou s'allarga el dia, però no el sou.
24.-Per Any Nou, el dia s'estira un sou.

6 de Gener: Reis:

25.-Pel dia de Reis, fins a migdia es veuen estels.
26.-Pels Reis no s'allarga gens, i ase serà qui no ho coneixerà.(Catalunya)
27.-Pels Reis no allarga gens i ase serà qui ho coneixerà. (Catalunya)
28.-Pels Reis, el dia creix i el fred neix.
29.-Pels Reis, lo temps creix i el fred neix. (Urgell, Maestrat)
30.-Pels Reis el dia creix. (Ribera)
31.-Per Reis, un pas d'anyell.
32.-Per Reis, un pas de veis. (Menorca)
33.-Pels Reis, una cua de peix.
34.-Per Nadal, allarga el dia un pas de pardal, i pels Reis, ase és qui no ho coneix. (Catalunya)
35.-Pels Reis ase és qui no ho coneix. (Tortosa)
36.-Pels Reis bovo qui no ho coneix (Tortosa, València)
37.-Pels Reis, ase serà qui no ho coneixerà. (Catalunya)
38.-Pels Reis, ase és qui no ho coneix, i més ase qui ho coneix. (Urgell)
39.-Pels Reis és boig qui no ho coneix.
40.-Entre Nadal i Reis, el dia creix un peu de rei.

7 de Gener: Sant julià:

41.-Per Sant Julià, una passa de ca.(Empordà)
42.-Per Sant Julià, creix el dia un pas de ca.(Empordà)
43.-Per Sant Julià, cent passes de marrà.
44.-Per Nadal, un pas galant, i per Sant julià, un cec ho veurà.

15 de Gener: Sant Pau (primer ermità):

45.-Per Sant Pau, una hora hi cau. (Vallès, Bages)

17 de Gener: Sant Antoni Abat:

46.-Per Sant Antoni, una passa de dimoni. (Menorca, Tarragona)
47.-Per Sant Antoni, un pas de dimoni. (Tortosa)
48.-A Sant Antoni, un pas de dimoni. (Calasseit, Vinaròs, Maestrat)
49.-Per Sant Antoni, creix el dia un pas de dimoni. (Catalunya, Ribera, Maestrat, Menorca)
50.-Per Sant Antoni Abat, mitja hora per cap.
51.-Per Sant Antoni del porquet, a les cinc ja es veu solet.
52.-Per Sant Antoni de Gener, a les cinc el sol veuré.
53.-Per Sant Antoni de Gener, una hora m‚s de civader.
54.-Per Sant Antoni de Gener, camina una hora m‚s el traginer.

20 de Gener: Sant Sebastià:

55.-Per Sant Sebastià, una passa de ca. (Sòller)
56.-Per Sant Sebastià, cent passes de ca.
57.-Per Sant Sebastià, un pas de marrà. (Berguedà)
58.-Per Sant Sebastià, s'allarga el dia un pas de marrà.
59.-Per Sant Sebastià, un pas de milà. (València)
60.-Per Sant Sebastià, allarga el dia un pas de milà.
61.-Per Sant Sebastià, mitja hora, si fa no fa.
62.-Per Sant Sebastià, el dia s'allarga mitja hora de cada cap. (Vallès, Empordà)
63.-Per Sant Sebastià, mitja hora al matí i mitja hora a la tarda el dia s'allarga.
64.-Per Sant Sebastià, una hora el dia sol allargar. (Ribera)
65.-Per Sant Sebastià, una hora més de dia hi ha.
66.-Per Sant Sebastià, una hora el dia es va allargar. (Garrigues)
67.-Per Sant Sebastià,una hora s'avança ja.
68.-Per Sant Sebastià, una hora més de caminar.
69.-Per Sant Sebastià s'allarga el dia una hora per cada cap. (Vallès)
70.-Sant Sebastià torna el berenar.
71.-Per Sant Miquel, lo berenar se'n puja al cel; i per Sant Sebastià, torna a baixar. (Llofriu, Vallès)

21 de Gener: Santa Agnès:

72.-Per Santa Agnès, una hora més. (Baix Ebre, Barcelona)
73.-Per Santa Agnès, allarga el dia una hora més. (Ribera)

22 de Gener: Sant Vicenç:

74.-Per Sant Vicenç de la Roda, creix lo dia una hora. (València)
75.-Per Sant Vicenç de la Roda, allarga el dia una hora. (Ribera)
76.-Per Sant Vicenç, una hora corrent.
77.-Per Sant Vicenç espanyol, una hora més de sol.
78.-Per Sant Vicenç, el sol toca pels torrents.
79.-Per Sant Vicenç, el sol ja baixa pels torrents; i allí on no baixarà, ni casa ni vinya no hi vagis a plantar,
i no hi vagis a poblar, i mala anyada es collirà, i on no hi ha tocat, no facis sembrat, i on tocar no pot, no plantis vinya ni hort.
80.-Per Sant Vicenç, el sol toca pels torrents; i allí on no tocarà, casa ni hort no hi vagis a parar. (Camp de Tarragona)
82.-Per Sant Vicenç, entra el sol pels torrents; allà on no hi vol entrar, no t'hi vagis a moblar.
83.-Per Sant Vicenç, el sol ja baixa pels torrents. Per la Mare de Déu del Candeler, mal va l'obac que no en té; i allí on no n'hi ha, no hi vagis a habitar.
84.-Per Sant Vicenç, el sol entra pels torrents; i allí on no hi tocarà casa ni vinya no hi vagis a plantar. (Maresme, Baix Empordà)
85.-Per Sant Vicenç, lo sol entra per les obagues i pels torrents; allà on no hi tocarà, ni hort ni vinya no hi vulguis plantar.
86.-Per Sant Vicenç, el sol ja baixa pels torrents; i on no hi baixarà, casa no hi vagis a plantar; i si ho fas, malalt estaràs.

25 de Gener: la conversió de Sant Pau:

87.-Per Sant Pau, l'hora cau. (Vallès)
88.-Per Sant Pau, una hora cau.
89.-Per Sant Pau, la nit cau.
90.-Per Sant Pau, el dia es detura i s'hi pensa i, o recula, o avença.

31 de Gener: darrer dia del mes:

91.-A darrers de Gener, una hora hi és, qui la vulgui ben comptar, hora i mitja en trobarà.
92.-Darrer dia de Gener una hora més ja té; qui la vulgui ben comptar, hora i mitja en trobarà.
93.-Passat Gener, lloga ton jornaler; i si feina vol fer, no li planyes el diner. (Albaida, Altea)

FEBRER

Generals:

94.-El sol de Febrei entra en l'herbei.
95.-El Febrer ja és jornaler. (Empordà, Vendrell)
96.-Pel Febrer, és jornaler. (Llofriu)
97.-Pel Febrer, lloga tot feiner. (Vallcorb, Mald…, Segarra)
98.-Pel Febrer pots llogar ton jornaler. (Baix Ebre, València)
99.-Per Febrer, lloga jornaler, l'hauràs de pagar, però feina et farà.
100.-Pel Febrer, no et queixis del teu jornaler.
101.-Pel Febrer fes ton afer, que jornal sencer ja té.
102.-Pel febrer lloga jornaler; pa menjarà, però feina farà.
103.-Pel Gener i pel Febrer fila la vella al caliver, pel Març sota teulat i per l'Abril duu el fil a ordir.

2 de Febrer: La Candelera:

104.-Per La Candelera, un pas de llebre. (Penedès)
105.-Mare de déu del Candelar, el sol ja baixa al pla.
106.-Per La Candelera, mal és l'obac que el sol no hi bat.
107.-Per la Mare de Déu de la Candelera, mal és l'obac que no hi pega; allà on el sol no hi pegarà, casa no hi vagis a parar. (Bages)
108.-Per Sant Vicenç, el sol ja baixa pels torrents. Per la Mare de Déu del Candeler, mal va l'obac que no en té;
i allí on no n'hi ha, no hi vagis a habitar.
109.-Per La Candelera, el sol ja passa per la ribera. (Cerdanya)
110 -Per La Candelera, el sol ja baixa per la carretera.
111.-Per La Candelera, mitja hora endavant, mitja hora endarrera.
112.-Per La Candelera, una hora sencera. (Baix Ebre, Tortosa)
113.-Per La Candelera, avança el dia una hora sencera. (Ribera)
114.-Per La Candelera, una hora entera.
115.-Per Santa Maria, una hora més de dia.
116.-Per Santa Maria, hora i mitja més de dia. (València)
117.-Per La Candelera, una hora endavant, una hora endarrera.
118.-Per La Candelera, el berenar es queda enrera. (Bages, Urgell, Vallès)
119.-Per La Candelera, el berenar al darrera, i per Sant Macià, migdiada i berenar.
120.-A la Mare de Déu de la Candelera, el berenar al darrera, i per Sant Macià ni bereneta ni berenar.
121.-Per la Candelera, el berenar al darrera; i per Sant Macià, migdiada i berenar.

3 de febrer: Sant Blai:

122.-Per Sant Blai, un pas de cavall.
123.-Per Sant Blai, una hora per dalt i una hora per baix.
124.-Per Sant Blaiet, jornal senceret.

5 de Febrer: Santa Agata:

125.- Per Santa Agata, entra el sol a l'aigua.

21 de Febrer: La Misteriosa Llum de Manresa:

126.- Per la Llum, bofetada al llum. (Manresa)

24 de Febrer: Sant Maties i Sant Macià:

127.-Per Sant Macià, un pas de ca. (Costa de Llevant)
128.-Per Sant Macià, creix el dia un pas de ca. (Maresme)
129.-Per Sant Macià, tan de nit com de dia. (Crespià)
130.-Per Sant Macià, tanta nit com dia hi ha.
131.-Per Sant Maties, tant de nits com de dies.
132.-Per Sant Maties, igual són les nits que els dies. (Llofriu)
133.-Per Sant Maties, tan llargues s¢n les nits com els dies.
134.-Per Sant Maties, ja són ben llargs tots els dies.
135.-Sant Maties passat, el sol pren tot son esclat.
136.-Per Sant Maties, el sol ja entra per les ombries; i d'ací a tres setmanes, per les ombries i les solanes.
137.-A Sant Maties, entra el sol per les ombries. (Tortosa, Maestrat)
138.-Sant Maties de Febrer, va a favor de l'amo i contra el jornaler.
139.-Sant Maties de Febrer és jornaler, i el març ja és jornalàs.
140.-Per La Candelera, el berenar al darrera, i per Sant Macià, migdiada i berenar.
141.-A la Mare de Déu de la Candelera, el berenar al darrera, i per Sant Macià ni bereneta ni berenar.
142.-Per Sant Macià, ni panereta ni berenar.
143.-Per Sant Macià, lo berenar torna a baixar. (La Selva)
144.-Sant Miquel se'n puja lo berenar al cel, i Sant Macià lo torna a baixar. (Vinaros)
145.-Per Sant Miquel, el berenar se'n puja al cel; i per Sant Macià torna a baixar. (Vallès)

28 de Febrer: darrer dia del mes:

146.-A mig Febrer, jornal sencer.
147.-A mig Febrer, ja és jornaler; i pel Març ja és jornalàs.
148.-Quan el codonyer floreix i madura, el dia i la nit són d'una mesura.
149.-Quan el presseguer floreix i madura, el dia i la nit s¢n d'una mesura. (Tortosa)
150.-Per la fi de Febrer, jornal enter. (Baix Empordà)

MARÇ

Generals:

151.-Oreneta, ben arribada, tu que ens portes la berenada.
152.-Ara vé el mes de Març, irem a fer migdia; ara vé el mes de Març, irem a fer tres quarts.
153.-Pel Març, el gresol a baix.
154.-Pel Març, és jornalàs. (Llofriu)
155.-A mig Febrer, ja és jornaler; i pel Març ja és jornalàs.
156.-La bona filadora pel Març, plega el fus i la filosa.
157.-Pel Març el fus va cap per avall.
158.-Pel Març marçus, la filadora trenca el fus; i per l'Abril abrella(?) el manat trenca l'espadella.
159.-A mitjans de Març el sol ja fa ombra i ja canta l'alosa.
160.-La Quaresma té un dit: que en sopar ves-te'n al llit. (Gandesa)
161.-Pel Gener i pel Febrer fila la vella al caliver, pel Març sota teulat i per l'Abril duu el fil a ordir.

12 de Març: Sant Bernat:

162.-Per Sant Bernat, el sol ja entra pel forat.

19 de Març: Sant Josep:

163.-Per Sant Josep, si Déu ho vol, el sastre apaga el gresol.
164.-Per a l'Espòs de Maria, tant llarga és la nit com el dia.
165.-Nadal i Sant Joan, fan dos bocins de l'any; Sant Josep i Sant Miquel fan altre tant.
166.-Sant Francesc les vetlles porta i Sant Josep se les emporta.
167.-Sant Francesc porta les vetlles i Sant Josep se les entorna.
168.-Per Sant Francesc, si Déu ho vol, el sastre encén el gresol; i quan Sant Josep vindrà, el tornarà a apagar.
169.-Tots Sants porta les vetlles i Sant Josep se les emporta.

21 de Març: Sant Benet:

170.-Per Sant Benet, el sol toca per les parets.
171.-Per Sant Benet, el sol crema la paret.

23 de Març: Sant julià:

172.-Sant Julià, el berenar del cel fa baixar.
173.-Per Sant Julià es berenar torna a baixar. (Llofriu)

25 de Març: Mare de Déu de Març:

174.-Per la Mare de Déu de Març, el cap al jaç.

ABRIL

Generals:

175.-D'es bril, en bon matí, hi fa de bon dormir. (Mallorca)
176.-Pel Gener i pel Febrer fila la vella al caliver, pel Març sota teulat i per l'Abril duu el fil a ordir.
177.-Pel Març marçus, la filadora trenca el fus; i per l'Abril abrella el manat trenca l'espadella.

13 d'Abril: Sant Ermengol:

178.-Per Sant Ermengol, de sol a sol.
179.-Per Sant Ermengol apaga el gresol, i pel setembre, torna'l a encendre.

25 d'Abril: Sant Marc:

180.-Per Sant Marc, a berenar al camp.
181.-Per Sant Marc, el berenar d'hora i el sopar tard.

MAIG

Generals:

182.-Pel Maig, a fer migdiada vaig.
183.-Maig arribat, la filosa al costat.
184.-Maig festejador, posa la filosa l'escó.
185.-Dies de Maig, dies amargs, els pans curts i els dies llargs.
186.-En Maig el dia s'allarga i el graner s'escurça. (Andorra)
287.-Per Sant Gil, encén el gresol, apaga'l per Pasqua i vés a prendre el sol.
188.-De Pasqua a Pentecosta, l'espertina és d'una crosta.

3 de Maig: La Santa Creu:

189.-Per la Santa Creu, migdiada per tot arreu.
190.-Per la Santa Creu, el berenar baixa del cel.
191.-Per la Santa Creu, a berenar per tot arreu.
192.-Per la Santa Creu, si teniu gana, bereneu.
193.-Per la Santa Creu, nostramo, mudem de preu.

22 de Maig: Santa Rita:

194.-Per Sant Andreu i Santa Rita, fa menys nit que dia.

JUNY

Generals:

195.-Pel Juny molt sol i molta son.
196.-El sol de Juny estalvia llum.
197.-Pel Juny fruites madurades i bones migdiades.
198.-Va dir el Juny al segador: - Ja dormiràs per Nadal, però ara no.
199.-Diu el juny al jornaler: - Ja dormiràs pel Gener.

Corpus: de prop o de lluny, Corpus pel Juny:

200.-Ho farem per Corpus, que els dies s¢n llargs. (Empordà)
201.-Alabat sia el Corpus que fa el dia llarg. (Segarra, Urgell)
202.-Alabat sia el Corpus que fa els dies llargs i no porta dejuni. (Ripollès, Segarra, Urgell)

11 de Juny: Sant Bernabè:

203.-El sol va dir a Sant Bernabè: " Més no m'alçaré".

21 de Juny: Sant Lluís:

204.-De Sant Tomàs a Sant Lluís mitja anyada hi comptí.

23 de Juny: vigília de Sant Joan:

205.-La nit de Sant Joan, la més curta de l'any.

24 de Juny: Sant Joan:

206.-El Carro marca l'allargament i l'escurçament del dia, gira per Sant Joan i per Nadal.
207.-Sant Joan, el dia més llarg de l'any.(Catalunya, ValŠncia)
208.-Sant Joan, el dia més gran.
209.-Sant Joan, una passa de gegant. (Menorca)
210.-Per Sant Pere i Sant Joan, la claror més gran.
211.-Sant Joan l'escur‡a i el Nen Jes£s l'allarga.
212.-Passat Sant Joan, un jorn és un any.
213.-Fins per Sant Joan i Sant Pere no dormis a l'era.
214.-De Nadal a Sant Joanet, mig any justet; de Sant Joan a Nadal, mig any cabal. (Tortosa)
215.-De Sant Joan a Nadal, mig any cabal (Catalunya, ValŠncia)
216.-De Sant Joan a Nadal, mig any igual.
217.-De Nadal a Sant Joan hi va mig any.
218.-Entre Jesús i Joan parteixen l'any.
219.-Nadal i Sant Joan, fan dos bocins de l'any; Sant Josep i Sant Miquel fan altre tant.
220.-De Sant Joan a Sant Miquel, mesos tres; i de Sant Miquel a Nadal, altre tant.
221.-Entre Joan i Joan parteixen l'any.
222.-De Sant Joan a Sant Joan, sis mesos van. (Calasseit)
223.-De Sant Joan de Juny a Sant Joan de Nadal, mig any per igual. (Baix Empordà)
224.-Qui per Nadal es torreia, per Sant Joan es soleia.
225.-Bona sort per Sant Joan, desventura per Nadal.
226.-Per Nadal ventura, per Sant Joan desventura.
227.-Qui s'alegra per Nadal, plora per Sant Joan.
228.-Qui riu per Sant Joan, plora per Nadal.
229.-Riquesa per Sant Joan, misèria per Nadal.
230.-Diner per Nadal, pobresa per Sant Joan.

29 de Juny: Sant Pere:

231.-Per Sant Pere i Sant Joan, la claror més gran.
232.-Per Sant Pere, la claror surt de sota terra.
233.-Sant Pere, el dia enrera.
234.-Per Sant Pere, el sol enrera.
235.-Per Sant Pere, una passa enrera.
236.-Sant Pere, una hora enrera. (Ribera)
237.-Per Sant Pere una hora enrera, no cap endavant, sinó cap endarrera.
238.-Fins per Sant Joan i Sant Pere no dormis a l'era.

30 de Juny: darrer dia del mes:

239.-Del Juny enllà, el dia es comença a escur‡ar.
240.-Juny acabat, dia escurçat.
241.-Del Juny enllà, el dia comença a baixar.

30 de Juny: darrer dia del mes:

239.-Del Juny enllà, el dia es comença a escur‡ar.
240.-Juny acabat, dia escurçat.
241.-Del Juny enllà, el dia comença a baixar.

JULIOL

Generals:

242.-Juliol, l'amo del sol. (Segarra)
243.-Pel Juliol, amb poc foc bull el perol
244.-Juliol, aplega amb sol. (Manacor)
245.-A primers de Juliol, un pas de cargol.

15 de Juliol: Sant Bonaventura:

246.-Per Sant Bonaventura, fins ho coneix una criatura.

20 de Juliol: Santa Margarida:

247.-Sa monja l'encén i es frare l'apaga. (Mallorca)
248.- La canícula, la monja la porta i el frare se l'emporta.

22 de Juliol: Santa Magdalena:

249.-La bona filanera, per Tots Sants comença la vetlla;
i la més bona, per Santa Magdalena.

31 de Juliol: darrer dia del mes:

250.-A darrers de Juliol, una hora menos de sol.

AGOST

Generals:

251.-Per l'Agost, a sol post, de seguida és fosc.
252.-En Agost, a les sis ja és fosc. (Vinaros)
253.-Agost, a les set ja és fosc. (Baix Ebre, Mallorca, Matarranya, Segarra, Tortosa)
254.-Migdiada d'Agost emborratxa més que el most.
255.-A l'Agost, la palla al paller i la dona al llumener. (Baix Aragó, Matarranya)

10 d'Agost: Sant Llorenç:

256.-Sant Llorenç duu la filera pel davant o pel darrera, i si no comences a fer fil, te n'hauràs de penedir.
257.-De Sant Llorenç a Santa Rosa, desempolsa la filosa; de Santa Rosa a Sant Gil, comença a fer fil.

15 d'Agost: la Mare de Déu d'Agost:

258.-Per la Mare de Déu d'Agost, a les sis és de nit fosc. (Ribera)
259.-Per la Mare de Déu d'Agost, a les set ja és fosc. (Barcelona, Empordà, Mallorca, Urgell)
260.-Per la Mare de Déu d'Agost, a les vuit ja és fosc. (Tremp)
261.-Per Santa Maria s'escurça el dia.
262.-Per la Mare de Déu del llit, tant llarg és el dia com la nit.

19 d'Agost: Sant Magí:

263.-Migdiada de Sant Magí, emborratxa més que el vi.

20 d'Agost: Sant Bernat de Claravall:

264.-Sa monja l'encén i es frare l'apaga. (Mallorca)
265.-La canícula, la monja la porta i el frare se l'emporta.

24 d'Agost: Sant Bartomeu:

266.-Per Sant Bartomeu, oli al gresol poseu.

28 d'Agost: Sant Agustí:

267.-Per Sant Agustí, ni bereneta ni dormir.
268.-Sant Agustí lleva sa bereneta i es dormir. (Menorca)
269.-Sant Agustí vol que es fili al peu del gresol.

30 d'Agost: Santa Rosa:

270.-De Sant Llorenç a Santa Rosa, desempolsa la filosa; de Santa Rosa a Sant Gil, comença a fer fil.

31 d'Agost: darrer dia del mes:

271.-A darrers d'Agost ja es fila amb gresol.

SETEMBRE

Generals:

272.-Pel Setembre el dia duu espardenyes.
273.-Per Sant Ermengol apaga el gresol,
i pel Setembre torna'l a encendre.

1 de Setembre: Sant Gil i Sant Llop:

274.-Per Sant Llop, oli per tot. (Maresme)
275.-Per Sant Gil, encén el gresol, apaga'l per Pasqua i vés a prendre el sol.
276.-Per Sant Gil, prepara el gresol per fer fil.
277.-Quan vé Sant Gil, es vespre fil. (Mallorca)
278.-Per Sant Gil, al vespre fil.
279.-Per Sant Gil, si Déu ho vol, tots els sastres al gresol.
280.-De Sant Llorenç a Santa Rosa, desempolsa la filosa; de Santa Rosa a Sant Gil, comença a fer fil.

21 de Setembre: Sant Mateu:

281.-Per Sant Mateu, tant s'hi veu com no s'hi veu.
282.-Per Sant Mateu, tan llarga la nit com el dia trobareu.

26 de Setembre: Sant Cebrià i Santa Justina:

283.-Per Sant Cebrià, un pas de marrà.
284.-Sant Cebrià el gresol encén i pateix el fadrí i l'aprenent.
285.-Per Sant Cebrià i Santa Justina, penja el gresol a la cuina.

29 de Setembre: Sant Miquel:

286.-Per Sant Miquel, les migdiades pugen al cel.
287.-Per Sant Miquel, la migdiada se'n puja al cel.
288.-Per Sant Miquel, a la una comencem.
289.-Per Sant Miquel, deixeu la berenada per la treballada.
290.-Per Sant Miquel, el berenar se'n puja al cel. (Empordà, Penedès)
291.-Per Sant Miquel, lo berenar dels pagesos se'n puja al cel. (Vallès)
292.-Sant Miquel se'n puja el berenar al cel; i Sant Macià lo torna a baixar. (Catalunya, València)
293.-Per Sant Miquel, el berenar se'n puja al cel; i per Sant Macià, torna a baixar. (Vallès)
294.-Per Sant Miquel, lo berenar se'n puja al cel; i per Sant Sebastià, torna a baixar. (Llofriu, Vallès)
295.-Per Sant Miquel, ses postres se'n pujen al cel. (Menorca)
296.-Nadal i Sant Joan, fan dos bocins de l'any; Sant Josep i Sant Miquel fan altre tant.
297.-De Sant Joan a Sant Miquel, messos tres, i de Sant Miquel a Nadal, altre tant.
298.-De Sant Miquel a Nadal, hi ha la quarta part de l'any.

OCTUBRE

Generals:

299.-Quan a l'Octubre es fa fosc, busca la vora del foc.

4 d'Octubre: Sant Francesc i Sant Tristany:

300.-Per Sant Francesc i Sant Tristany comencen els cerers els seus guanys.
301.-Sant Francesc les vetlles porta i Sant Josep se les emporta.
302.-Sant Francesc porta les vetlles i Sant Josep se les entorna.
303.-Per Sant Francesc, si Déu ho vol, el sastre encén el gresol; i quan Sant Josep vindrà, el tornarà a apagar.

25 d'Octubre: Sant Bernat:

304.-Per Sant Bernat, el sol no entra pel forat.

29 d'Octubre: Sant Narcís:

305.-Per Sant Narcís, de sis a sis. (Ribera)
306.-Sant Narcís, de sis a sis. (Gironès, Mallorca)

NOVEMBRE

1 de Novembre: Tots Sants:

307.-Per Tots Sants, els dies són germans.
308.-Passat Tots Sants, els dies són germans. (Ribera)
309.-Tots Sants porta les vetlles i Sant Josep se les emporta.
310.-La dona que de Tots Sants a Nadal no emprèn la fila, tot l'any sospira.
311.-La bona filanera, per Tots Sants comença la vetlla; i la més bona, per Santa Magdalena.

11 de Novembre: Sant Martí:

312.-Per Sant Martí, ni berenada ni dormir.

30 de Novembre: Sant Andreu:

313.-Per Sant Andreu, si s'allarga el dia ho coneixereu.
314.-Per Sant Andreu, si s'estira el dia, no ho coneixereu.
315.-Per Sant Andreu, tot el dia no s'hi veu.
316.-Per Sant Andreu i Sant Raït, tot el dia és de nit.
317.-Per Sant Andreu i Santa Rita, fa més nit que dia.
318.-Per Sant Andreu, llarga nit i dia breu.
319.-Sant Andreu porta vetlla i Sant Josep se l'emporta.

DESEMBRE

Generals:

320.-El Gener és l'hereu de l'any i el Desembre l'avi.
321.-Pel Desembre gelades i nevades i llargues matinades.
322.-Pel Desembre i Gener, no siguis matiner.
323.-Dolent estalviador d'oli el matiner de Desembre i Gener.
324.-Dies de Desembre, dies de malura, tot just es fa de dia que ja és nit obscura.
325.-Sol d'hivern ix tard i es pon promte.
326.-El sol d'hivern és enmandrat: es lleva tard i s'acotxa aviat.

13 de Desembre: Santa Llúcia:

327.-Per Santa Llúcia, un pas de puça. (Catalunya)
328.-Per Santa Llúcia, creix el dia un pas de puça. (Catalunya, ValŠncia)
329.-Per Santa Llúcia, un salt de puça.
330.-Per Santa Llúcia s'escurça la nit i s'allarga el dia.
331.-Per Santa Llúcia minva la nit i s'allarga el dia. (Menorca)
332.-Per Santa Llúcia s'escurça la nit i s'allarga el dia.
333.-Per Santa Llúcia, creix el dia un pas de puça; no creix ni disminueix fins que el Nen Jesús no neix.
334.-Santa Llúcia, llarga ús sa nit i curt es dia. (Sóller)
335.-Per Santa Llúcia, mig dit més de dia.
336.-Per Santa Llúcia s'allarga sa nit i s'escurça es dia.
337.-Per Santa Llúcia, minva la nit i creix el dia. (Ribera)
338.-Per Santa Llúcia minva una gentira. (Sóller)

22 de Desembre: Sant Tomàs:

339.-Ésser més curt que el dia de Sant Tomàs.(Catalanya)
340.-Sant Tomàs, el dia més curt.
341.-Per Sant Tomàs, no ho notaràs. (Tortosa)
342.-De Sant Tomàs a Sant Lluís mitja anyada hi comptí.

24 de Desembre: vigília de Nadal:

343.-La Nit de Nadal, la més llarga de l'any.
344.-La nit de Nadal, la més estelada de l'any.
345.-La nit de Nadal, la més serena de l'any.
346.-La nit de Nadal, la més clara de l'any.

25 de Desembre: Nadal:

347.-El Carro marca l'allargament i l'escurçament del dia, gira per Sant Joan i per Nadal.
348.-Quan el Carro tomba, el dia torna.
349.-Per Nadal, el dia més curt de l'any.
350.-Fins per Nadal el dia ni creix ni neix.
351.-Fins per Nadal, el dia no creix ni neix.
352.-El dia no creixerà, fins que Jesús no naixerà.
353.-Per Santa Llúcia, creix el dia un pas de puça; no creix ni disminueix fins que el Nen Jesús no neix.
354.-A Nadal, creix el dia un pas de pardal. (Catalunya, Balears)
355.-A Nadal, una passa de gall. (Alcoi, Sòller)
356.-Per Nadal, una passa de pardal. (Catalunya, Menorca, València)
357.-Nadal, un pas de pardal. (Tortosa)
358.-Per Nadal, allarga el dia un pas de pardal, i pels Reis, ase és qui no ho coneix. (Catalunya)
359.-Entre Nadal i Reis el dia creix un pas de rei.
360.-Per Nadal s'allarga un pam.
361.-Per Nadal, un pas galant, i per Sant julià, un cec ho veurà.
362.-Per Nadal un pas de brau.
363.-Per Nadal un salt de brau.
364.-Va dir el Juny al segador: - Ja dormiràs per Nadal, però ara no.
365.-Per Nadal, el dia creix un pam; ja ho troba el traginer en el caminar, i la vella en el filar.
366.-La dona que de Tots Sants a Nadal no emprèn la fila, tot l'any sospira.
367.-Sant Joan l'escurça i el Nen Jesús l'allarga.
368.-Nadal i Sant Joan, fan dos bocins de l'any; Sant Josep i Sant Miquel fan altre tant.
369.-De Sant Joan a Sant Miquel, mesos tres, i de Sant Miquel a Nadal, altre tant.
370.-De Nadal a Sant Joan mig any cabal.
371.-De Nadal a Sant Joanet, mig any justet; de Sant Joan a Nadal, mig any cabal. (Tortosa)
372.-De Sant Joan a Nadal, mig any cabal (Catalunya, ValŠncia)
373.-De Sant Joan a Nadal, mig any igual.
374.-De Nadal a Sant Joan hi va mig any.
375.-Entre Jesús i Joan parteixen l'any.
376.-Qui per Nadal es torreia, per Sant Joan es soleia.
377.-Bona sort per Sant Joan, desventura per Nadal.
378.-Per Nadal ventura, per Sant Joan desventura.
379.-Qui s'alegra per Nadal, plora per Sant Joan.
380.-Qui riu per Sant Joan, plora per Nadal.
381.-Riquesa per Sant Joan, misèria per Nadal.
382.-Diner per Nadal, pobresa per Sant Joan.

26 de Desembre: Sant Esteve:

383.-Per Sant Esteve, creix el dia un pas de llebre. (Maresme)
384.-Per Sant Esteve, un pas de llebre. (Costa de llevant)