La llargada del dia
Tots els refranys
Faetont, el fill d'Hèlios
Dades astronòmiques
El sol com a rellotge
Jorns i Jornals
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
PAREMIOLOGIA CATALANA

ELS REFRANYS SOBRE LA LLARGADA DEL DIA - NOVEMBRE

Dia 1 - Tots Sants Per Tots Sants, els dies són germans.
Tots Sants porta les vetlles i Sant Josep se les emporta.
La bona filanera, per Tots Sants comença la vetlla;
i la més bona, per Santa Magdalena.
Dia 11 - Sant Martí Per Sant Martí, ni berenada ni dormir.
Dia 30 - Sant Andreu Per Sant Andreu, tot el dia no s'hi veu.
Per Sant Andreu i Sant Raït, tot el dia és de nit.
Per Sant Andreu, llarga nit i dia breu.