A, el mestre em va pegar.
E, jo no sé per què.
I, jo no vaig venr.
O, jo no estava bo.
U, no ho diguis a ningú.

A el mestre amb va pegar.
E jo no ser perquè.
I perquè no vas venir?
O perquè no estava bo.
U el burro seràs tú.
Un, dos, tres,
Ja l'he pres;
Dos tres quatre,
Ara una altra;
Tres, quatre, cinc,
Ja la tinc;
Quatre, cinc, sis;
Passa llis;
Cinc, sis, set,
No fa pet;
Sis, set, vuit,
Jo la vull;
Set, vuit, nou,
No em cou;
Vuit, nou, deu,
No l'haureu;
Nou, deu, onze,
No s'enfonsa;
Deu, onze, dotze,
No s'esbotza.

 

PAREMIOLOGIA CATALANA

La T

En quin tinter tens tinta, Anton? Tinc tanta tinta en tots els tinters.

Tants tints tens, Ton?

Tinc tanta son que a les cinc tinc son.

Teta tonta, amb tanta tinta, tota t'unta.

Catrina i Bertrina trinxen trenta doctrines a la trona.

Tinc cinc fills tísics i prims i amics íntims vint-i-cinc.

En el Trapezi de Trípoli treballen tristament trastocats tres tristos trompeters.

El most que tasta en Baptista li tusta tota la testa.

L'estrep atrapa la tripa de la tropa.

Tres tristos tigres corren per la selva.

Que trist està Tristan després de la tètrica trajectòria final!

Una boteta tota rodoneta., té vi, vi té, té tap, tap té, té tap i tapó, tap i tapó té.

Amb un banc, m'entrebanco; amb dos cordills, m'entortolligo i amb tres trens, m'entretinc.