A, el mestre em va pegar.
E, jo no sé per què.
I, jo no vaig venr.
O, jo no estava bo.
U, no ho diguis a ningú.

A el mestre amb va pegar.
E jo no ser perquè.
I perquè no vas venir?
O perquè no estava bo.
U el burro seràs tú.
Un, dos, tres,
Ja l'he pres;
Dos tres quatre,
Ara una altra;
Tres, quatre, cinc,
Ja la tinc;
Quatre, cinc, sis;
Passa llis;
Cinc, sis, set,
No fa pet;
Sis, set, vuit,
Jo la vull;
Set, vuit, nou,
No em cou;
Vuit, nou, deu,
No l'haureu;
Nou, deu, onze,
No s'enfonsa;
Deu, onze, dotze,
No s'esbotza.

 

PAREMIOLOGIA CATALANA

La F

Que fi que fa el cafè el cafeter Delfí.

Qui li fa el cafè al cafeter Delfí?

Bufar no fa fi.

Una vegada una vella passava per un terrat amb un plat de filtri foltri foradat, i jo li dic: Vella, voleu que us filtri foltri aquest plat de filtri foltri foradat?

Aqueixa escarxofa fa tuf d'aiguanaf.

D'un buf va quedar pitof.

La fada Flora fa una festa amb farina fina.

En Ferran, ferrer, feia fum i foc ferrant ferro fort.

En Feliu fa foc de fusta a la festa de la Floresta.

La fada Fadaina fila fils de seda fina.

La figuera d'en Feliu fa figues fines.

La Filomena fila i la filosa fa fil fi.

Flisto, flasto, la farina fina.

Fan flam a la fira de Garraf.

Porta la pasta i la fusta a la festa de la Floresta.

Quin fum fa? Fa un fum fi.