A, el mestre em va pegar.
E, jo no sé per què.
I, jo no vaig venr.
O, jo no estava bo.
U, no ho diguis a ningú.

A el mestre amb va pegar.
E jo no ser perquè.
I perquè no vas venir?
O perquè no estava bo.
U el burro seràs tú.
Un, dos, tres,
Ja l'he pres;
Dos tres quatre,
Ara una altra;
Tres, quatre, cinc,
Ja la tinc;
Quatre, cinc, sis;
Passa llis;
Cinc, sis, set,
No fa pet;
Sis, set, vuit,
Jo la vull;
Set, vuit, nou,
No em cou;
Vuit, nou, deu,
No l'haureu;
Nou, deu, onze,
No s'enfonsa;
Deu, onze, dotze,
No s'esbotza.

 

PAREMIOLOGIA CATALANA
 

CA - QUE - QUI - CO - CU

En cap cap cap el que cap en aquest cap.

Que en Quim canti allà a can Ton.

Al tranquil Miquel li cal col i bròquil.

Que et creus que et crec?

En el clavicordi clava claus Climent i Clara classifica claus d'un client.

La Cati canta quan omple el càntir.

Ca la Clara és a la cala d'Alacant.

Quan contis contes compta quants contes contes, perquè si no portes el compte de quants contes contes, mai sabràs quants contes pots contar i perdràs el compte.

Encara que la Clàudia aclami Clara, Clara demana a Clàudia que no l'aclami.

A cal Col no li cal calç.

Posa el colomí al colomar, Colomer.

A Costa li costa pujar la costa, i al mig de la costa ni s'hi acosta.

Cusa cus a casa de Cuso i es casa.

Que fi que fa el cafè el cafeter Delfí.

Qui fa el cafè al cafeter Delfí?

Qui? Què? Com? Què és el que dius, Quico? diu la Cati.

Que en Quim canti allà a can Ton.

Cards verds taquen, secs, piquen si es toquen.

Cards verds couen i si es toquen, taquen.

A Cleto i a Craso se'ls crema la crema, i Cleto culpa Craso que la crema es cremi.

Quin quinquellaire, de quin pis, té quinqués que no es trenquin?