A, el mestre em va pegar.
E, jo no sé per què.
I, jo no vaig venr.
O, jo no estava bo.
U, no ho diguis a ningú.

A el mestre amb va pegar.
E jo no ser perquè.
I perquè no vas venir?
O perquè no estava bo.
U el burro seràs tú.
Un, dos, tres,
Ja l'he pres;
Dos tres quatre,
Ara una altra;
Tres, quatre, cinc,
Ja la tinc;
Quatre, cinc, sis;
Passa llis;
Cinc, sis, set,
No fa pet;
Sis, set, vuit,
Jo la vull;
Set, vuit, nou,
No em cou;
Vuit, nou, deu,
No l'haureu;
Nou, deu, onze,
No s'enfonsa;
Deu, onze, dotze,
No s'esbotza.

 

PAREMIOLOGIA CATALANA

La N i la NY

Que té la nina a la nona, la nena?

La nena porta la nina a la nona. Si la nena no és nana, no pot portar la nina a la nona.

De tanta sang que tinc a les cinc tinc son.

Ai guenyo del meu carinyo, que els morros t'espinyo.

El nadó en la seva nativitat neix nu, amb les natges nues, i el melic nuat pel nuador.

El nen va a la nona amb la nena i la nina i li canta una nana.

Congre amb canya i canya amb congre i congre amb canya.

Senyora, vinc de part de la senyora a veure si la senyora s'enyora o no s'enyora. Senyora, digui a la senyora que la senyora no s'enyora.

Espardenya, patenya patunya; espardenyot, petit, petot.

Goita minyó la gaita de nyigui-nyogui.

Un bony, dos bonys, tres bonys té el codony.

Dels codonys del meu codonyar vam collir codonys per fer el codonyat.