A, el mestre em va pegar.
E, jo no sé per què.
I, jo no vaig venr.
O, jo no estava bo.
U, no ho diguis a ningú.

A el mestre amb va pegar.
E jo no ser perquè.
I perquè no vas venir?
O perquè no estava bo.
U el burro seràs tú.
Un, dos, tres,
Ja l'he pres;
Dos tres quatre,
Ara una altra;
Tres, quatre, cinc,
Ja la tinc;
Quatre, cinc, sis;
Passa llis;
Cinc, sis, set,
No fa pet;
Sis, set, vuit,
Jo la vull;
Set, vuit, nou,
No em cou;
Vuit, nou, deu,
No l'haureu;
Nou, deu, onze,
No s'enfonsa;
Deu, onze, dotze,
No s'esbotza.

 

PAREMIOLOGIA CATALANA

L - LL - L·L

La bella balla ballarugues al so de cascavells.

En el clavicordi clava claus Climent i Clara classifica claus d'un client.

A la Lali li cal sal.

Un llèpol enllepolit, qui el desenllepolirà, un bon desenllepolidor serà. No el desenllepoliré pas jo que no sóc bon desenllepolidor.

Hala, baliga-balaga, vés a cabdellar fil fi.

Un anyell llanat llanut del cap fins als peus pelut.

Lluc, no llepis el llapis d'en Llopis.

Al tranquil Miquel li cal col i bròquil.

Cull la palla amb la paella i llença l'ampolla vella.

LLeva' t i cull la palla vella, que es mulla.

Mà morta, mà morta, mata la mosca. Mall, mel, mill, molt i mul.

Molt mal fa la mel a l'humil mul que mol.

Els llurs llocs de les valls de Llers.

Xollec-xollec xollarico, xollec xollec d'Aiguabella.