SANTUARIS
SANTUARIS MARINERS
MUSEUS

EXVOTS PINTATS - EXVOTS MARINERS

L'exvot és una manifestació popular que expressa, d'un costat, l'agraïment i la devoció que es professa per una gràcia o un do concedit; de l'altre , és una mostra d'art popular que manifesta d'una manera senzilla la fe i el costumisme d'una societat en una època determinada.