SANTUARIS
SANTUARIS MARINERS
MUSEUS

EXVOTS PINTATS - EXVOTS MARINERS

SANT MAGÍ DE LA BRUFABANYA - Anoia

L'ermita de sant Magí de la Brufaganya es troba a la serra de la Brufaganya que separa l'Anoia de la sub comarca de Santa Coloma de Queralt. Ha estat un dels santuaris més concorreguts de Catalunya: ordinariament acudien al santuari tots els pobles de la rodalia el dia del jubileu, que es celebrava el dilluns de Pasqua florida. Tous hi anava anualment el dia de Pasqüetes, Miralles a la segona o tercera setmana després de Pasqua i la Llacuna a la tercera o quarta. Guialmons i Figuerola hi anaven el dia de sant Magí i Barcelona, el diumenge abans de sant Mateu. Encara ara Cervera i Taragona mentenen la tradició d'anar a buscar l'aigua de sant Magí, al santuari. Les penyores de remerciament importades a sant Magí eren innombrables: vestits record de guaricions, instruments d'esguerrats... les taules d'exvots podien comptar-se a centenars i les presentalles de cera a milers. L'any 1608 hi havia a l'altar major 109 presentalles de plata.