SANTUARIS
SANTUARIS MARINERS
MUSEUS

EXVOTS PINTATS - EXVOTS MARINERS

NOTRE DAME DE DOMANOVA - Reynes, Vallespir

L'orígen del santuari es remunta al segle X, un document del 942 ja en cita el lloc. Al damunt de Croses, en un pujol, es va construir una casa senyorial fortificada amb el nom de "Doma nova", casa nova. Però al segle XI es va construir el castell de Rodès, lloc més segur i estratègic que l'emplaçament de Domanova. I el que acostuma a passar en aquests cassos, la població va anar abandonant la casa fortificada i l'església de Domanova i va marxar cap al nou castell de Rodès en busca de protecció. Tot i amb això, l'església, dedicada a la Verge i a Sant Miquel, seguí essent l'església parroquial fins el 1571. En aquesta data, el rector va decidir a dir la missa a l'església de Rodès, construida el segle XIV i, a partir d'aquest moment, només oficiarà sis dies l'any a Domanova. I vet ací el miracle: l'antiga parroquial troba una nova vocació. En poc temps es converteix en un santuari de força anomenada gràcies a que un pastoret va trobar la imatge de la Verge. La col·lecció de retaulons pintats conservats a l'església són força antics i molt interessants.