SANTUARIS
SANTUARIS MARINERS
MUSEUS

EXVOTS PINTATS - EXVOTS MARINERS

NOSTRA SENYORA DELS MUNTS - Sant Agustí, Osona

La primera constància documental el santuari de Nostra Senyora dels Munts data de l'any 1458; està erigit en el lloc on la tradició situa l'aparició de la Mare de Déu als pastorets del mas de la Cirosa. El 1459, el bisbe d'Urgell va concedir llicència als cònsols de Riner per edificar una capella, que va ser ampliada l'any 1531. La segona església va ser construïda l'any 1551. La tercera i actual església es va construir l'any 1652 i es va consagrar el 1747 sense estar totalment acabada. Després de la Guerra del Francès i de la desamortització, el propietari que va adquirir les finques les va cedir al Bisbat de Solsona, que, al seu torn, les va cedir al monestir de Montserrat.

Encara avui en dia els fidels i devots ofrenen a la verge els seus exvots en una cambra als peus de l'església. Dels antics exvots tant sols en resten una mitja dotzena exposats en una vitrina de la rectoria. El Museu Folklòric de Ripoll en conserva tanbé una petita mostra.