SANTUARIS
SANTUARIS MARINERS
MUSEUS

EXVOTS PINTATS - EXVOTS MARINERS

La gent de mar té una tendència major a acudir al temple i encomanar-se a Déu, la Verge o els sants de forma preventiva o com a acció de gràcies, després d'una llarga vida de treball entre aigües i tempestes. L'explicació d'aquest fet no és altra que la inestabilitat del propi medi. (Antoni Sella - El Vinyet, el lloc i el santuari)