SANTUARIS
SANTUARIS MARINERS
MUSEUS

EXVOTS PINTATS - EXVOTS MARINERS

NOSTRA SENYORA DE ROCAPREVERA - Torelló, Osona

El santuari de Nostra Senyora de Rocaprevera es troba prop de Torelló. Sembla ser que l'orígen d'aquest santuari fou un pedró o petita capella, erigida ran del camí ral de Torelló a Vic, abans del 1402 i anomenada "rupe prevera", altrament dit roca del pebre o pebrera, que es transformà en santuari. El santuari actual és una costrucció d'inicis del segle XX. La gran devoció per la Verge de Rocaprevera féu que el seu cambril estigués farcit d'exvots. Durant el darrer terç del segle XX, com en tants d'altres santuaris de Catalunya, els cambrils de Verges i sants, per qüestions d'higiene, foren netejats d'aquests objectes i quasi tot anà a parar a la brossa. Actualment en aquest indret només s'hi poden veure un munt d'ofrenes de clubs i d'associacions de la comarca. Una quinzena de retaulons pintats que omplien el cambril del santuari es troben ara al Museu Folk.lòric de Ripoll.