SANTUARIS
SANTUARIS MARINERS
MUSEUS

EXVOTS PINTATS - EXVOTS MARINERS

SANT PERE - Ripoll, Ripollès

Sant Pere de Ripoll es troba en la mateixa plaça que el monestir de Santa Maria. Era el temple parroquial destinat als feligresos que que vivien al voltant del monestir. El trobem documentat ja l'any 880. Després de la seva destrucció el 1936, ja no es va restablir el culte.  L'edifici fou remodelat per tal d'allotjar el Museu Folklòric de Ripoll.  En el Museu Episcopal de Vic es conserva un frontal d'altar d'aquest temple. Es va esculpir durant la segona meitat del segle XII. Malauradament gairebé no s'han conservat les figures que el decoraven. Dels exvots que penjaven de les parets de l'església, tant sols es poden veure els que conserva el Museu Folklòric de Ripoll.