SANTUARIS
SANTUARIS MARINERS
MUSEUS

EXVOTS PINTATS - EXVOTS MARINERS

PARTS DE L'EXVOT

En general en el retauló es diferencien tres espais: l'espai diví, l'espai humà i l'espai l'escrit

L'espai diví:

L'espai diví, generalment situat a l'angle superior esquerre del retauló, és on hi ha la representació de la divinitat, el sant de torn o la Verge del santuari de la contrada. Popularment rep el nom d'Ou Ferrat. Generalment aquest personatge, normalment només n'hi ha un, es troba dalt d'un núvol o bé envoltat de núvols essent la part més il·luminada la de l'interior. De vegades però hi trobem més d'un personatge: podem trobar el sant o la Verge del santuari on es fa l'ofrena, acompanyat d'altres sants de gran veneració per part del qui fa l'ofrena. Al retauló de la dreta podem veure a Sant Ramon Nonat amb la Verge.

L'espai humà:

La part humana generalment ocupa la major part del quadret, en ella hi està representada la calamitat que ha donat peu a la petició i es poden veure la persona o les persones que han implorat el do a la divinitat. Al retauló de la dreta podem veure un malalt al llit i una dona que demana a Sant Ramon i a la Verge la curació de la malaltia de qui està enllitat.

L'espai escrit:

No tots els ex-vots tenen una part escrita. Generalment, en aquesta part només podem llegir: EX-VOTO, però de vegades hi ha l'explicació del fet.