SANTUARIS
SANTUARIS MARINERS
MUSEUS

EXVOTS PINTATS - EXVOTS MARINERS

NOTRE DAME DE FONT ROMEU Font Romeu, Cerdanya Nord

La primitiva capella del santuari de Font Romeu, ubicat a la Cerdanya francesa, era molt modesta. Ja se'n tenen notícies del 1324. En 1525 se'n construí una de més gran. Aquesta fou remplaçada el 1685 pel santuari actual i el 1712 es construí el cambril. El santuari de Font Romeu ha estat sempre un santuari de gran tradició i es tenen notícies dels molts aplecs que s'hi han fet al llarg dels segles. Aquest és el motiu de la important col·lecció d'exvots que s'hi conserva en forma de làpides, crosses, retaulons pintats o quadres que es poden veure dins l'església.