SANTUARIS
SANTUARIS MARINERS
MUSEUS

EXVOTS PINTATS - EXVOTS MARINERS

NOSTRA SENYORA DE QUERALT - Berga, Berguedà

El santuari de Nostra Senyora de Queralt es troba prop de la ciutat de Berga i és un centre de gran devoció popular. El primitiu santuari fou construït el 1386 pel mercader berguedà Francesc Garreta i estigué a càrrec de donats i ermitans, sota la responsabilitat del rector de Madrona o d'un capellà custodi. L'actual església és un edifici construït al segle XVIII. Als anys 90 es va escometre una restauració definitiva de l'interior de l'església i el cambril. En ser un gran centre de devoció popular, aquest cambril estava farcit d'exvots, però amb la darrera restauració desaparegueren i tant sols en resta un, un exvot d'un grup de berguedans romeus que anaren a Roma i, en tornar en vaixell, passaren un mal tràngol degut a l'estat de la mar. Actualment el santuari tant sols admet com a exvots, ciris i fotografies.