SANTUARIS
SANTUARIS MARINERS
MUSEUS

EXVOTS PINTATS - EXVOTS MARINERS

MIRACLES I ALTRES LLEGENDES
EXVOT DEL CAPITÀ DE LA POLLACRA CONCHITA

El diari de navegació original de la pollacra Conchita, descriu la recalada durant la qual l'oferent, el seu capità, en Bonaventura Pla del Masnou, deixà testimoni autògraf del seu desig de portar un quadre a la Mare de Déu de la Cisa de Premià de Dalt. El 2 de gener de 1883 el Conchita salpa de Las Palmas direcció Barcelona. En aquest diari, on s'apunten totes les incidències del viatge, va anotant l'estat del temps que, a partir del dia 7 de gener empitjora d'una manera molt perillosa. En les anotacions dels dies 7 al 12 es pot constatar que la situació és molt compromesa i que el vaixell i tota la seva tripulació passa moments de gran perill i de molta angoixa. El dia 12 la situació arriba a ser insostenible. És aquest el moment en que el capità escriu al diari de bord:

Dia 12 de enero a las 9 ½ de la mañana que miedo tengo de perdernos pero Sr Mío vos que sois misericordioso amparadnos. Jesús, José y Maria os doy el alma mia. Virg. de la Sisa le prometo a V. un cuadro dejame que lo pueda llevarlo.

Passat el tràngol i amb el vaixell avariat, fondejaren a la badia de Sant Roc de Gibraltar. Tres dies després salparen cap a Barcelona on arribaren el dia 15. El capità complí la prometença ja que aquest quadre restà exposat al santuari de la Cisa de Premià de Dalt. Actualment forma part de la col·lecció del Museu Marítim de Barcelona.

Ex-vot mariner del Santuari de la Cisa de Premià de Dalt, Maresme