Les primeres auques
Les auques antigues
Les auques narratives
El text en l'auca
L'època d'or de l'auca
Al tombant del segle XX
Temps de república
La guerra civil
El franquisme
Arriba la democràcia
L'auca actual
Les "Aleluyas"
El calendari festiu
Els esports
L'ex-vila de Gràcia
Les auques comercials
Sants i patrons
Santuaris i monestirs
Personatges
Osona

 

EL MÓN DE LES AUQUES
EL TEXT EN LES AUQUES
Les primeres auques no portaven cap títol ni escrit
Visita de Carles V a Bercelona
 
Però aviat trobem algunes auques que utilitzen el primer rodolí per posar-hi el títol
Beatificació de sant Josep Oriol
 
Aviat es veié en la necessitat de posar un text dins la vinyeta per reforçar el significat del rodolí
Baladrers de Barcelona
 
Poc temps després de la introducció del text, es donà un títol a l'auca.
El Carnaval
 
El text a peu de rodolí anà evolucionant fins que en Pere Simó introduí el parejat.
Historia de don Perlimplin