Les primeres auques
Les auques antigues
Les auques narratives
El text en l'auca
L'època d'or de l'auca
Al tombant del segle XX
Temps de república
La guerra civil
El franquisme
Arriba la democràcia
L'auca actual
Les "Aleluyas"
El calendari festiu
Els esports
L'ex-vila de Gràcia
Les auques comercials
Sants i patrons
Santuaris i monestirs
Personatges
Osona

 

EL MÓN DE LES AUQUES

AL TOMBANT DEL SEGLE XX

Al tombant del segle XX l'època d'or de l'auca comença a anar a la baixa. Tot i amb això es manté l'estructura de l'auca clàssica, auques de 6x8 rodolins. Veiem algunesauques que ens parlen de fets d'aquestaèpoca.
 
Historia de la insurrección y guerra de Cuba