Les primeres auques
Les auques antigues
Les auques narratives
El text en l'auca
L'època d'or de l'auca
Al tombant del segle XX
Temps de república
La guerra civil
El franquisme
Arriba la democràcia
L'auca actual
Les "Aleluyas"
El calendari festiu
Els esports
L'ex-vila de Gràcia
Les auques comercials
Sants i patrons
Santuaris i monestirs
Personatges
Osona

 

EL MÓN DE LES AUQUES
L'AUCA NARRATIVA

L'auca va perdent la idea primitiva de joc d'atzar i de càbala, tot i que les antigues auques perduren, i va prenent un caire didàctic, instructiu, de caient popular.

La història sagrada
Els habitants de diverses nacions
 
Algunes obres de més anomenada passen al format d'auca:
Vida de Don Quijote
 
Per aquesta època apareixen també les auques moralitzants:
Vida del hombre y la mujer borrachos