Les primeres auques
Les auques antigues
Les auques narratives
El text en l'auca
L'època d'or de l'auca
Al tombant del segle XX
Temps de república
La guerra civil
El franquisme
Arriba la democràcia
L'auca actual
Les "Aleluyas"
El calendari festiu
Els esports
L'ex-vila de Gràcia
Les auques comercials
Sants i patrons
Santuaris i monestirs
Personatges
Osona

 

EL MÓN DE LES AUQUES
LES PRIMERES AUQUES

La primera auca coneguda, la del Sol i la Lluna, és la de Pere Abadal, impresa a Moyà el 1676, de vinyetes rodones, disposades en 6 rengles de 8 vinyetes. Els rodolins solts de la casa Jolis, de temàtica molt similar a l'anterior, són més o menys de la mateixa època: finals del S.XVII, però en desconeixem la data. Al segle XVIII l'auca ja pren la disposició típica de 8 rengles de 6 quadradets o rodolins cadascuna.

Les auques d'Arts i Oficis s'originarien de l'auca primitiva i podrien ésser una figuració més completa dels temes d'aquella, alhora que una ampliació.

 
El sol i la lluna - Pere Abadal, 1676
El sol i la lluna - Joan Jolis, finals S. XVII
El sol i la lluna - Miquel Homs, finals S.XVIII
Arts i oficis - Pau Roca, finals S.XVIII
Arts i oficis - Ignasi Abadal, finals S,XVIII
Arts i oficis - Josep Rubió, finals S.XVIII