Les primeres auques
Les auques antigues
Les auques narratives
El text en l'auca
L'època d'or de l'auca
Al tombant del segle XX
Temps de república
La guerra civil
El franquisme
Arriba la democràcia
L'auca actual
Les "Aleluyas"
El calendari festiu
Els esports
L'ex-vila de Gràcia
Les auques comercials
Sants i patrons
Santuaris i monestirs
Personatges
Osona

 

 

EL MÓN DE LES AUQUES
BIBLIOGRAFIA
AMADES, Joan. Apunts d'imatgeria popular. Arxiu de tradicions populars. Barcelona 1983.
AMADES, Joan; COLOMINAS, Josep; VILA, Pau. Les auques. Edicions Orbis. Barcelona 1931.
AMADES, Joan. Costumari català. El curs de l'any. Editorial Salvat 1950.
AMADES, Joan. Auca dels jocs de la mainada. Altafulla. Barcelona 1984
AMADES, Joan. Auca dels costums de Barcelona. Barcelona - Gràcia 1937
AMADES, Joan. Auca dels Carnestoltes. Auca de la processó de Setmana Santa. Ed Selecta. Barcelona 1984
AMADES, Joan. Les veus del carrer. Auca dels baladrers de Barcelona. Ed El Mèdol. Tarragona 2000
AMADES, Joan. Corpus. L'auca de la processó. Ed. El Mèdol. Tarragona 1997
FÀBREGAS, Xavier. Tradicions, mites i creences dels catalans. Edicions 62. Barcelona 1979
GALÍ BOADELLA, Montserrat. Imatges de la memòria. Altafulla. Barcelona 1999.
GARCIA ESPUCHE, Albert i altres. Jocs, triquets i jugadors . Barcelona 1700. Museu d'història de Barcelona. Barcelona 2009
GAYANO LLUCH, Rafael. Aucologia valenciana. Biblioteca valenciana de divulgación histórica. Valencia 1942
TRISTAN, Frédérick. Le monde a l'envers. Hachette. 1980
ARXIUS D'AUQUES
Col.lecció d'auques de la Biblioteca de Catalunya
Col.lecció d'auques de l'Institut Municipal d'Història, Casa de l'Ardiaca
Col·lecció d'auques del Museu Marès de Barcelona
Col.lecció d'auques d'Antoni Gimeno