Les primeres auques
Les auques antigues
Les auques narratives
El text en l'auca
L'època d'or de l'auca
Al tombant del segle XX
Temps de república
La guerra civil
El franquisme
Arriba la democràcia
L'auca actual
Les "Aleluyas"
El calendari festiu
Els esports
L'ex-vila de Gràcia
Les auques comercials
Sants i patrons
Santuaris i monestirs
Personatges
Osona

 

EL MÓN DE LES AUQUES

L'ÈPOCA D'OR DE L'AUCA

Podríem dir que l'època d'or de l'auca durà aproximadament un quart de segle, entre els anys 1850 a 1875. Dues cases tingueren molt a veure amb aquest esplendor: la casa Llorens, del carrer Palma de Santa Caterina, regentada per Joan Llorens, i la casa Bosch, al carrer del Bou de la Plaça Nova, regentada per Antoni Bosch.

 
Entrada y entierro del Carnaval en Barcelona
Reseña historica y pintoresca de Montserrat
Colección de monos filarmónicos
Vida y aventuras de un negrito
Historia del nuevo enano D Crispín
Historia de la dama encantada
Historia del basurero Pedro Talls
Historia del marqués Tronera
Historia de D. Perlimplin
Historia de D Barrigón