Les primeres auques
Les auques antigues
Les auques narratives
El text en l'auca
L'època d'or de l'auca
Al tombant del segle XX
Temps de república
La guerra civil
El franquisme
Arriba la democràcia
L'auca actual
Les "Aleluyas"
El calendari festiu
Els esports
L'ex-vila de Gràcia
Les auques comercials
Sants i patrons
Santuaris i monestirs
Personatges
Osona

 

EL MÓN DE LES AUQUES
LES AUQUES DEL COMISSARIAT DE PROPAGANDA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

El Comissariat de propaganda va ser una oficina de la Generalitat de Catalunya que va tenir un paper propagandístic destacat durant la Guerra civil espanyola.
El seu principal propòsit era el de difondre la realitat cultural catalana pel món alhora que s'augmentava el nivell cultural i físic del poble català Dintre del territori nacional es volia mantenir el "entusiasme del poble" mentre que les accions a l'estranger estaven destinades a fomentar la lluita antifeixista.

Auca de la lluita del milicià
Auca del noi català, antifeixista i humà
Alelunyas de la defensa de Madrid
Auca del treball a Catalunya
De la taverna dels "Don" i dels "Senyors" a la taverna dels "camarades"
Auca moguda i ben vista de la vida de Joan Coba, prototipus d'arribista.
Auca del moro feixista
De com en Jep i la Rosa van prendre tranquil·lament cafè i copa a Saragossa.
Auca del petit burgès que sembla molt i no és res.
Aleluyas de la defensa de Euzkadi.
Como el fascio se derrumba frente al valor español, o de la cuna a la tumba.
Auca de Queipo de Llano.