Les primeres auques
Les auques antigues
Les auques narratives
El text en l'auca
L'època d'or de l'auca
Al tombant del segle XX
Temps de república
La guerra civil
El franquisme
Arriba la democràcia
L'auca actual
Les "Aleluyas"
El calendari festiu
Els esports
L'ex-vila de Gràcia
Les auques comercials
Sants i patrons
Santuaris i monestirs
Personatges
Osona

 

EL MÓN DE LES AUQUES

LES "ALELUYAS"

L'auca pròpiament dita, de 48 rodolins, no es coneixia a Madrid abans de l'arribada d'en Marès a aquesta ciutat, si més no, no se'n té cap notícia. Existien, això si, una dotzena de fulles, dividides en 16, 18 o 20 vinyetes anomenades aleluyas. Aquest és el nom que adoptà l'auca catalana a Madrid. En Marès era fill de Barcelona, afincat a Madrid abans del 1842, i publicà un centenar d'auques.
 
Los juegos de la infancia
Alelunyas de la defensa de Madrid
Aleluyas de la defensa de Euzkadi.
Aleluyas de la loteria, juegan Blas y su tia
Aleluya nunca vista del perfecto deportista.
Un niño llamado Manuel Martí Modesto, que fue buen alumno y estrella de baloncesto.