Les primeres auques
Les auques antigues
Les auques narratives
El text en l'auca
L'època d'or de l'auca
Al tombant del segle XX
Temps de república
La guerra civil
El franquisme
Arriba la democràcia
L'auca actual
Les "Aleluyas"
El calendari festiu
Els esports
L'ex-vila de Gràcia
Les auques comercials
Sants i patrons
Santuaris i monestirs
Personatges
Osona

 

EL MÓN DE LES AUQUES
LES AUQUES ANTIGUES

Al darrer terç del segle XVIII apareix una nova temàtica en les auques. En aquestes hi són figurats animals, i llur caràcter sembla ser més aviat didàctic. Seguiran les auques del món al revés, els jocs de la infantesa i els exercicis gimnàstics, fàcils d'interpretar tot i que les d'animals representàven bèsties poc conegudes i dificilment hom les hauria pogut identificar sense un mot explicatiu al peu del rodolí.

L'auca de les bèsties
L'auca dels peixos
El món al revés
Jocs de la infantesa
Circ gimnàstic
Exercicis equestres