Les primeres auques
Les auques antigues
Les auques narratives
El text en l'auca
L'època d'or de l'auca
Al tombant del segle XX
Temps de república
La guerra civil
El franquisme
Arriba la democràcia
L'auca actual
Les "Aleluyas"
El calendari festiu
Els esports
L'ex-vila de Gràcia
Les auques comercials
Sants i patrons
Santuaris i monestirs
Personatges
Osona

 

EL MÓN DE LES AUQUES

AUQUES DE PERSONATGES

Molts han estat els personatges de tot tipus als qui se'ls ha dedicat una auca. Aquí us en presentem una selecció.
 
Personalitats de la història catalana
Auca de l'Abat Oliba
Crònica dels feyts... del rey en Jaume I
Auca de Jaume el Dissortat
Auca del Rector de Vallfogona
Vida del valiente general D. Juan Prim
Vida del carlista Don Ramon Cabrera
Auca d'en Verdaguer
Auca de Pompeu Fabra
L'auca d'en Ruyra
Auca de Mercè Rodoreda
Auca de Miquel Martí Pol