Les primeres auques
Les auques antigues
Les auques narratives
El text en l'auca
L'època d'or de l'auca
Al tombant del segle XX
Temps de república
La guerra civil
El franquisme
Arriba la democràcia
L'auca actual
Les "Aleluyas"
El calendari festiu
Els esports
L'ex-vila de Gràcia
Les auques comercials
Sants i patrons
Santuaris i monestirs
Personatges
Osona

 

EL MÓN DE LES AUQUES
AUQUES DE SANTUARIS I MONESTIRS

Auca de l'aplec de sant Medir o les faves que van florir
Auca de Montserrat
Auca guia de Núria
Auca de Poblet
Auca de Puiglagulla
Auca de santa Maria de Queralt
L'auca de Santes Creus