Les primeres auques
Les auques antigues
Les auques narratives
El text en l'auca
L'època d'or de l'auca
Al tombant del segle XX
Temps de república
La guerra civil
El franquisme
Arriba la democràcia
L'auca actual
Les "Aleluyas"
El calendari festiu
Els esports
L'ex-vila de Gràcia
Les auques comercials
Sants i patrons
Santuaris i monestirs
Personatges
Osona

 

EL MÓN DE LES AUQUES

EL CALENDARI FESTIU

A Barcelona havia estat costum comprar l'auca de les funcions de Barcelona i penjar-la darrera la porta de la cuina per poder tenir controlades les festes més importants de la ciutat i, d'aquesta manera, poder-les celebrar tal com pertocava. Aquí presentem les auques d'algunes de les festes mésimportants de Catalunya.
 
Les funcions de Barcelona
Auca dels Reis
Auca de la fira de la Candelera
Auca de l'aplec de sant Medir
Carnaval
Auca del Mercat del Ram
Setmana Santa
Antigua procesión de Corpus
Historia, ferias y fiestas de Ntra Sra de las Mercedes
Tots Sants (El Tenorio)
Los pastorcillos en Belén
Auca de la festa del Pi de Centelles