Les primeres auques
Les auques antigues
Les auques narratives
El text en l'auca
L'època d'or de l'auca
Al tombant del segle XX
Temps de república
La guerra civil
El franquisme
Arriba la democràcia
L'auca actual
Les "Aleluyas"
El calendari festiu
Els esports
L'ex-vila de Gràcia
Les auques comercials
Sants i patrons
Santuaris i monestirs
Personatges
Osona

 

 

EL MÓN DE LES AUQUES
PERE SIMÓ

Sembla ser que en Pere Simó treballà com a imatger durant el segon terç del segle XIX. Son molts els fulls de soldats i de rengles que se li atribueixen. D'auques senbla ser que en va imprimir una vintena, tot i que només cinc porten la seva marca.

En Pere Simó revolucionà el món de l'auca introduint el parejat sota el rodolí, essent la primera la "Historia de D Perlimplín". Seguiren:
Historia de D Barrigón
El Trovador
La pata de cabra

Educación de Juanito, aprendiz de zapatero.
Una de les particularitats de la seva producció consisteix en que part de les seves auques estaven pintades a la trepa. Aquesta moda de lacoloritfou inspirada sens dubte pel pintat d'estampes i soldats. Tant és així que la botiga era coneguda per "Can Pintasants"

AUQUES DE PERE SIMÓ
Història Sagrada 1
Història Sagrada 2
Historia de D Perlimplin
Historia de D Barrigón
El trovador
La pata de cabra
Circo de Caballos