Les primeres auques
Les auques antigues
Les auques narratives
El text en l'auca
L'època d'or de l'auca
Al tombant del segle XX
Temps de república
La guerra civil
El franquisme
Arriba la democràcia
L'auca actual
Les "Aleluyas"
El calendari festiu
Els esports
L'ex-vila de Gràcia
Les auques comercials
Sants i patrons
Santuaris i monestirs
Personatges
Osona

 

 

EL MÓN DE LES AUQUES
ELS RUBIÓ

Aquesta casa fou fundada per Josep Rubió i Lluch possiblement pel 1802. Publicà auques i romansos, però d'auques no gaires. De fet només en coneixem dues: en una d'elles s'hi representa gent de diversos països i l'altra és dels baladrers de Barcelona.

Hi ha qui li atribueix la doble auca de la beatificació de sant Josep Oriol, editada arran de la seva beatificació el 1807.

Sembla ser que els Rubió publicaren altres auques ja que s'han trobat 48 rodolins d'una auca d'arts i oficis procedents d'aquesta impremta. Tot i amb això, no se'n coneix cap exemplar imprès.

AUQUES DELS RUBIÓ
Habitants de diversos països
Baladrers de Barcelona
Beatificació de sant Josep Oriol 1
Beatificació de sant Josep Oriol 2
Arts i oficis.