Les primeres auques
Les auques antigues
Les auques narratives
El text en l'auca
L'època d'or de l'auca
Al tombant del segle XX
Temps de república
La guerra civil
El franquisme
Arriba la democràcia
L'auca actual
Les "Aleluyas"
El calendari festiu
Els esports
L'ex-vila de Gràcia
Les auques comercials
Sants i patrons
Santuaris i monestirs
Personatges
Osona

 

 

EL MÓN DE LES AUQUES
ELS ROCA

Pau Roca i Pujol obrí la seva imatgeria a Manresa el 1823.

La casa va publicar dues auques, una d'arts i oficis i l'altra d'aus. Per l'estil del gravat són de finals del segle XVIII, abans de que paressin botiga. Són dues auques que foren impreses abans del 1830 que és la data inscrita en el tiratge més recent de l'auca de les aus.

La casa també guardava dotze boixos d'una auca del món al revés de la qual no es coneix cap exemplar, tot i que els boixos s'utilitzaren en auques i ventalls d'aquesta imatgeria.
AUQUES DELS ROCA
Arts i oficis
Aus
El món al revés