Les primeres auques
Les auques antigues
Les auques narratives
El text en l'auca
L'època d'or de l'auca
Al tombant del segle XX
Temps de república
La guerra civil
El franquisme
Arriba la democràcia
L'auca actual
Les "Aleluyas"
El calendari festiu
Els esports
L'ex-vila de Gràcia
Les auques comercials
Sants i patrons
Santuaris i monestirs
Personatges
Osona

 

 

EL MÓN DE LES AUQUES
ELS ABADAL

En Pere Abadal, de Moià, és el primer estamper de la nissaga dels Abadal. Fill d'un peraire, ja treballava com a impressor el 1658.

La primera auca coneguda va sortir del seu taller el 1676. Les vinyetes, de forma rodona, són lligades per un engraellat, les cruïlles del qual són ocupades pels rodolins. L'auca és signada en el marge superior: "E.Moya F" i segueix el monograma de Pere Abadal.

El seu fill Pau es mudà a Manresa. Sembla ser que la segona auca dels Abadal que coneixem és obra del seu nét l'Ignasi Abadal, mort el 1813.

Els Abadal només publicaren aquestes dues auques i, encara, només en coneixem els exemplars conservats en l'àlbum mostruari de la casa, que es conserva en el fons imatger de la Biblioteca de Catalunya. Però d'ells és l'honor d'haver produït la més antiga de les auques impreses.

 

AUQUES DELS ABADAL
El sol i la lluna
Arts i oficis