Les primeres auques
Les auques antigues
Les auques narratives
El text en l'auca
L'època d'or de l'auca
Al tombant del segle XX
Temps de república
La guerra civil
El franquisme
Arriba la democràcia
L'auca actual
Les "Aleluyas"
El calendari festiu
Els esports
L'ex-vila de Gràcia
Les auques comercials
Sants i patrons
Santuaris i monestirs
Personatges
Osona

 

 

EL MÓN DE LES AUQUES
JOSEP MARIA MARÈS I ROCA

En Marès era fill de Barcelona, afincat a Madrid abans del 1842. En Marès publicà un centenar d'auques. La primera d'elles que ens ha arribat, data del 1855. Però de segur que ja n'havia publicat unes quantes.

La inspiració de les auques de 48 rodolins publicades per en Marès és francament catalana, no sols pel tipus, sinó per molts dels temes i per la col·laboració dels nostres dibuixants i gravadors. N'hi ha 5 gravades per Miquel Cavanach, 7 per Josep Noguera i una per Celestí Sadurní. En Noguera en gravà 5 més de dibuixant desconegut. A aquesta llista cal afegir-hi l'aportació de les auques dibuixades per Tomas Padró. Abans de la seva arribada, a Madrid existien una dotzena de fulles, dividides en 16, 18 o 20 vinyetes, anomenades aleluyas, generalment gravades en talla dolça. Aquest és el nom que adoptà l'auca catalana a Madrid.

En Marès degué morir als 70 anys, pels volts de 1874. En no tenir fills, la seva vídua transpassà drets i existències a Manuel Minuesa, que continuà el negoci.

AUQUES D'EN MARÈS
Vida de un gallego o la rueda de la fortuna
Vida del hombre y de la mujer borrachos
Refranes castellanos en acción
Historia natural. Cuadrúpedos
Vida de san Isidro Labrador
D. Juan Tenorio o el convidado de piedra
Habitantes de todos pos paises del globo
Vida de san Vicente Ferrer
Los juegos de la infancia