Les primeres auques
Les auques antigues
Les auques narratives
El text en l'auca
L'època d'or de l'auca
Al tombant del segle XX
Temps de república
La guerra civil
El franquisme
Arriba la democràcia
L'auca actual
Les "Aleluyas"
El calendari festiu
Els esports
L'ex-vila de Gràcia
Les auques comercials
Sants i patrons
Santuaris i monestirs
Personatges
Osona

 

 

EL MÓN DE LES AUQUES
ELS ESTIVILL

L' Ignasi Estivill ingressà en la confraria de llibreters el 1788. El seu fill, l'Ignasi Estivill Cabot, regentà la llibreria fins el 1855. Ells foren, juntament amb en Simó, els grans auquistes de la primera meitat del segle XIX. N'editaren més de dues dotzenes i el nebot d'aquest darrer, l'Ignasi Estivill Coll, que heretà el fons del seu oncle, n'edità una dotzena més.

A la mort del nebot, el fons de la casa passà a altres imatgers, si més no, en Llorens, en Bosch i en Simó reeditaren auques dels Estivill.

AUQUES DELS ESTIVILL
El món al revés
Baladrers de Barcelona
Bolantines
Ejercicios eqüestres
Peixos
Gran parada
Constitución
Vida de don Quijote