Les primeres auques
Les auques antigues
Les auques narratives
El text en l'auca
L'època d'or de l'auca
Al tombant del segle XX
Temps de república
La guerra civil
El franquisme
Arriba la democràcia
L'auca actual
Les "Aleluyas"
El calendari festiu
Els esports
L'ex-vila de Gràcia
Les auques comercials
Sants i patrons
Santuaris i monestirs
Personatges
Osona

 

 

EL MÓN DE LES AUQUES
LA CASA CLARÀ

La intervenció de la casa Clarà en el ram de la imatgeria fou molt breu. En Josep Clarà havia treballat per en Faustí Paluzie, imatger. L'any 1877 parà botiga i tot seguit publicà auques, papers de rengles, romanços i ventalls.

Quasi totes les seves auques són zincografiades. En total en publicà 14, 10 d'elles estan basades en obres teatrals que tingueren un èxit de públic. No tingué gaire èxit, sols publicà d'auques durant set o vuit anys i la botiga es convertí en una tenda de joguines. Algunes de les seves planxes zincogràfiques foren adquirides per n'Antoni Bosch.

 

AUQUES D'EN CLARÀ
De la terra al sol
Historia del brigadier Cabrinetti
Los sobrinos del capitan Grant
Don Quijote de la Mancha
El registro de la policia