Les primeres auques
Les auques antigues
Les auques narratives
El text en l'auca
L'època d'or de l'auca
Al tombant del segle XX
Temps de república
La guerra civil
El franquisme
Arriba la democràcia
L'auca actual
Les "Aleluyas"
El calendari festiu
Els esports
L'ex-vila de Gràcia
Les auques comercials
Sants i patrons
Santuaris i monestirs
Personatges
Osona

 

 

EL MÓN DE LES AUQUES
ANTONI BOSCH
Antoni Bosc va néixer 1818 a Tortellà. Era premsista d'ofici i havia treballat a la impremta de Joan Francesc Piferrer. El 1848 posà casa a l'Arc del Teatre. El 1868 obrí la botiga del carrer del Bou de la Plaça Nova, moment de la seva gran expansió auquística. El 1875 per qüestions de salut decidí retirar-se del negoci i el transpassà a Pere Vidal i Joan Pera. En aquest moment tenia en catàleg unes 75 auques.
 
AUQUES D'EN BOSCH
Antigua procesión de Corpus
Abecedario pintoresco
Enanos estravagantes
Reseña histórica y pintoresca de Montserrat
Loteria y auca de los baladrers de Barcelona
Vida y aventuras de un negrito
Historia de la vida de san Roque
Historia de la dama encantada
Escenas del Carnaval
Vida de Periquillo el barbero